Adatvédelem

Adathasználati és adatvédelmi tájékoztató

Alapinformációk

A DemenSzia videóblog, közösségi oldal és weboldal tulajdonosa és fejlesztője a Modus Alapítvány. Kommunikáció a DemenSzia projekt kapcsán az alábbi csatornákon történik:

A Modus Alapítvány figyelmet fordít arra, hogy az Ön érdekében az adatkezelése során az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően járjon el. Vonatkozó jogszabályok:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
  Info.tv.), illetve
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
  kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

A DemenSzia Projekt kommunikációs csatornáira látogatók kezelt adatairól, a személyes adatok védelmére tett szervezési és technikai intézkedésekről, az érintettek jogainak gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről ezen az oldalon tájékozódhat. Elsődleges kommunikációs csatornánk, ahol személyes adatok kezelésére kerülhet sor az a szia@demenszia.hu e-mail címre küldött üzenet.

Külön felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DemenSzia Facebook oldal hozzászólásainál, személyes, vagy érzékeny adatot ne adjanak meg nyilvános hozzászólásban, az ott megadott személyes adatokért felelősséget nem vállalunk.

Alapelvek

 • A személyes adatokat csak a felhasználó tudtával
  és beleegyezésével, a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtjük, tároljuk és kezeljük.
 • Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén
  küldünk a felhasználónak.
 • Kapcsolatot csak abban az esetben veszünk fel a
  felhasználóval, ha a kapcsolatfelvételt Ő kezdeményezi hozzászólással, e-mail
  írással, vagy a kapcsolati űrlap kitöltésével.
 • Minden érdeklődő felhasználónak a róla tárolt
  adatokról tájékoztatást adunk, illetve adatait töröljük, ha azt írásban kéri a szia@demenszia.hu e-mail címre írt, „adatkezelés,
  adatvédelem” tárgyú e-mailben.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

 • neve:                 Modus Alapítvány
 • székhelye:         6000 Kecskemét, Margaréta utca 1/b.
 • e-mail címe:      szia@demenszia.hu
 • adószáma:        18368307-1-03

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapról más weboldalakra mutató linkek meglátogatása esetén az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak az irányadók.

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más adatokkal, a felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Az így rögzített adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, annak technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai információk gyűjtésére használjuk fel. A honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ezzel összefüggésben a látogatók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor. Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. Személyes adat kezelésére kizárólag felhasználó által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során kerül sor. Ennek módja lehet a weboldalon elérhető kapcsolati űrlap kitöltése, e-mail írása a szia@demenszia.hu postafiókba, illetve a Facebook.com/demenszia oldalon történő hozzászólás.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság

A velünk megosztott, vagy tudomásunkra jutott személyes adatokat – a törvényben meghatározott eseteken kívül – harmadik féllel nem osztjuk meg, harmadik félnek nem továbbítjuk. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezései szerint, illetve az érintett írásos kérése vagy hozzájárulása esetén kerülhet sor, az általa meghatározott terjedelemben.

A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó jogosult a szia@demenszia.hu e-mail címre írt „adatkezelés, adatvédelem” tárgyú e-mailben tájékoztatást kérni a rá vonatkozó tárolt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy törlését kérni.  Az adatkezelő a beérkezéstől számított 7 munkanapon belül módosítja vagy törli az adatokat, erről felhasználót értesíti.

Adatvédelmi szabályok módosításának joga

Az adatkezelő fenntartja a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató egyoldalú módosítására a felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

utolsó módosítás dátuma: 2020. február 25.

 

Lépj velünk kapcsolatba

E-mail címünk

szia@demenszia.hu

Közösség
Scroll to top